1. Dane personalne / zajmowane stanowiska / uprawnienia
  • Kwiryn Wojsyk
  • Dr inż.
  • adiunkt
  • Uprawnienia instruktorskie w zakresie projektowania i wykonywania instalacji miedzianych
  • Uprawnienia wykładowcy na kursach Spawania - ZDZ
 2. Temat pracy Magisterskiej / przewodu doktorskiego / doktoratu / rozprawy habilitacyjnej
  • Praca magisterska: "Analiza naprężeń obliczeniowych w spoinach pachwinowych konstrukcji spawanych."
  • Przewód doktorski "Degradacja połączeń spawanych stali energetycznych w warunkach szokowych obciążeń termomechanicznych."
  •  
 3. Tematyka prowadzonych badań (BW / BS / BZ / inne)
  • Badanie energii liniowej spawania metodą termograficzną.
  • Badania degradacji stali energetycznych w miejscach spawania pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych.
  •  
 4. Nagrody i wyróżnienia
  • Nagroda Ministra Przemysłu Chemicznego (zespół)
  • Nagrody Rektora
  • Medal im. ST. Olszewskiego, złote odznaki zasłużonego dla SIMP i ZDZ
 5. Artykuły / wdrożenia (temat lub artykuł w formie elektronicznej)
  •  
  •  
  •  
 6. Kontakt (telefon / email / data konsultacji)
  • tel. (034) 3250 672
  • e-mail: kwojsyk@spaw.pcz.pl
  • Konsultacje: poniedziałek 11-13, wtorek 10-12
 7. Proponowane tematy prac magisterskich / doktorskich
  •  
  •  
  •  

powrót