1. Dane personalne / zajmowane stanowiska / uprawnienia
  • Jerzy Winczek
  • Kierownik Zakładu Spawalnictwa P.Cz.
  • Member of the Editorial Board: Fundamental Journal of Thermal Science and Engineering
  • Member of the Editorial Board: International Journal of Science, Technology and Society
  • Member of the Editorial Board: Mathematical Modelling in Engineering Applications
 2. Temat pracy Magisterskiej / przewodu doktorskiego / doktoratu / rozprawy habilitacyjnej
  • Praca magisterska: Projekt procesu technologicznego obudowy środkowej 973.901.570.4 z uwzględnieniem obrabiarki NF200, Politechnika Częstochowska 1983.
  • Praca doktorska: Analiza stanów sprężysto-plastycznych prętów wzdłużnie spawanych poddanych zmiennym obciążeniom, Politechnika Częstochowska 1994.
  • Praca habilitacyjna: Modelowanie procesu napawania z wykorzystaniem objętościowych źródeł ciepła, Politechnika Częstochowska 2013.
 3. Tematyka prowadzonych badań (BW / BS / BZ / inne)
  • Stany termomechaniczne spawania
  • Obróbka cieplna i laserowa (pole temperatury, przemiany fazowe, odkształcenia i naprężenia
  • Analityczne i numeryczne modelowanie procesów spawania
  • Analiza i badania eksperymentalne wielościegowego spawania i napawania
  • Badania i modelowanie nowoczesnych metod spawania
 4. Nagrody i wyróżnienia
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2007
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2008
  • Nagroda III zespołowa stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2009
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2010
  • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2010
  • Srebrny medal za długoletnią służbę, 2010
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2011
  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia naukowe z zakresu termomechaniki, 2011
  • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2012
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2012
  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2013
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2013
  • Medal 65-lecia PCZ w uznaniu zasług na rzecz Politechniki Częstochowskiej, 2014
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za pracę w Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych, 2014
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za pracę w Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych, 2014
  • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za cykl publikacji, 2014
  • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za opracowanie zasad udzielania zamówień publicznych w PCz, 2014
  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, 2014
  • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za opracowanie regulaminu konkursu związanego z realizacja projektu „Portal nauki – Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu”, 2014
  • Srebrna Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2015
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za pracę w Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych, 2015
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za pracę w Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych, 2015
  • Srebrny Krzyż Zasługi, 2016
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za pracę w Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych, 2016
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za pracę w Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych, 2016
 5. Artykuły / wdrożenia (temat lub artykuł w formie elektronicznej)
  • Winczek J., Modelowanie procesu napawania z wykorzystaniem objętościowych źródeł ciepła, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
  • Winczek J., Analytical solution to transient temperature field in a half-infinite body caused by moving volumetric heat source, Int. J. Heat Mass Transf. 53 (2010) 5774-5781.
  • Winczek J., New approach to modeling of temperature field in surfaced steel elements, Int. J. Heat Mass Transf., 54 (2011) 4702–4709.
  • Winczek J., Modelling of heat affected zone in cylindrical steel elements surfaced by welding, App. Math. Model., 36 (2012) 1514-1528.
  • Winczek J., A simplified method of predicting stresses in surfaced steel rods, J. Mater. Proces. Techn., 212 (2012) 1080-1088.
  • Parkitny R., Winczek J., Analytical solution of temporary temperature field in half-infinite body caused by moving tilted volumetric heat source, Int. J. Heat Mass Transf. 60 (2013) 469 – 479.
  • Winczek J., The analysis of stress states in steel rods surfaced by welding, Arch. Metall. Materials 58, (2013) 1243 – 1252.
  • Winczek J., Kulawik A., Dilatometric and hardness analysis of C45 steel temperin.g with different heating-up rates, Metalurgija 51 (2012) 1, 9-12.
  • Winczek J., Ziobrowski P., On the strain-hardening parameters of S355J2H steel considering the influence of temperature, In: book of full texts of 20-th Int. Conf. Eng. Mech. 2014, May 12-15 Svratka, Czech Republik, 720 – 723.
  • Winczek J., Ziobrowski P., The modelling of the temperature field during surfacing by submerged arc welding using a bimodal heat source model, J. Manuf. Industrial Eng., 2015, 1-2, 462, 1–4, http://dx.doi.org/10.12776/mie.v14i1-2.462.
  • Winczek J., Gucwa M., Temperature field in multipass GMAW surfaced steel casts, Arch. Foundry Eng., 2015, 15, Special Issue 1/2015, 159 – 163.
  • Winczek J., Gawrońska E., Analytical description of thermal and structural strains in multipass GMAW surfacing and rebuilding, 24-th Int. Conf. Metall. Mater., Brno, Czech Republic 3-5.06.2015.
  • Winczek J., Rygał G., Modelling of a temporary temperature field during arc weld surfacing of steel elements taking into account heat of the weld, J. Appl. Math. Comput. Mech., 2015, 14(1), 111-120.
  • Kulawik A., Wróbel J., Winczek J., Computation of phase transformations, strains and stresses fields during multipass superficial hardening process with tempering, 12-th Int. Conf. Num. Anal. Appl. Math., Greece, Rodos, 22-28.09.2014, AIP Conference Proceedings 1648, 850089 (2015); doi: 10.1063/1.491314.
  • Gucwa M., Winczek J., The properties of high chromium hardfacings made with using pulsed arc, Archi. Foundry Eng., 2015, 15, Special Issue 1/2015, 37 – 40.
  • Gawrońska E., Winczek J., Numerical study of thermal and structural strains in multipass GMAW surfacing and rebuilding, 24-th Int. Conf. Metall. Mater., Brno, Czech Republic 3-5.06.2015, Brno, Czech Republic 3-5.06.2015.
  • Winczek J., Rygał G., Skrzypczak T., The model of a temporary temperature field during multi-pass arc weld surfacing. Part I: Analytical description, J. Appl. Math. Comput. Mech., 2015, 14(2), 123-130.
  • Skrzypczak T., Węgrzyn-Skrzypczak E., Winczek. J., Effect of natural convection on directional solidification of pure metal, Archives of Metallurgy and Materials 60 (2015) 835 – 841.
  • Winczek J., Rygał G., Skrzypczak T., The model of a temporary temperature field during multi-pass arc weld surfacing. Part II: Example of computations, J. Appl. Math. Comput. Mech., 2015, 14(3), 141-148.
  • Winczek J., Gawrońska E., The modeling of heat affected zone (HAZ) in submerged arc welding (SAW) surfacing steel element, Metalurgija 55 (2016) 2, 225 – 228.
  • Winczek J., Modeling of heat affected zone in multipass GMAW surfacing S235 steel element, Procedia Engineering 136 (2016) 108 – 113.
  • Winczek J., Modrzycka A., Gawrońska E., Analytical description of the temperature field induced by laser heat source with any trajectory, Procedia Engineering 149 (2016) 553 – 558.
  • Gucwa M., Winczek J., Bęczkowski R., Dośpiał M., Structure and properties of coatings made with self shielded cored wire, Archiv. Foundry Eng., 16 (2016) Issue 3, 39 – 42.
  • Winczek J., The analysis of temporary temperature field and phase transformations in one-side butt-welded steel flats, Chapter 6 in: Joining Technologies, edited by Mahadzir Ishak, Intech, Rijeka, Croatia 2016, 103 – 130.
  • Winczek J., The influence of the heat source model selection on mapping of heat affected zones during surfacing by welding, J. Appl. Math. Comput. Mech., 2016, 15(3), 167-178.
  • Winczek J., Modeling of temperature field during multi-pass GMAW surfacing or rebuilding of steel elements taking into account the heat of the deposit metal, Appl. Sci., 2017, 7(1), 6; doi:10.3390/app7010006, 1 – 19
  • Świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku „Chwytak mechaniczny” opatentowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej za nr 155794, świadectwo autorskie nr 276209
 6. Kontakt (telefon / email / data konsultacji)
 7. Proponowane tematy prac magisterskich / doktorskich
  •  
  •  
  •  

powrót