1. Dane personalne / zajmowane stanowiska / uprawnienia
  • Jacek Słania
  •  
  • adiunkt
 2. Temat pracy Magisterskiej / przewodu doktorskiego / doktoratu / rozprawy habilitacyjnej
  •  
  •  
  •  
 3. Tematyka prowadzonych badań (BW / BS / BZ / inne)
  • Sterowanie łukiem elektrycznym w procesach spawalniczych.
  • Kontrola połączeń spawanych.
  • Certyfikacja personelu spawalniczego
 4. Nagrody i wyróżnienia
  •  
  •  
  •  
 5. Artykuły / wdrożenia (temat lub artykuł w formie elektronicznej)
  •  
  •  
  •  
 6. Kontakt (telefon / email )
 7. Proponowane tematy prac magisterskich / doktorskich
  •  
  •  
  •  

powrót