Oferta usługowa

W ramach działalności usługowej oferujemy:

  • Projektowanie, badanie i testowanie urządzeń spawalniczych
  • Projektowanie konstrukcji spawanych, doradztwo i konsultacje w zakresie ich odbioru
  • Optymalizację metod i warunków technologicznych spawania, zgrzewania, lutowania i cięcia termicznego
  • Regeneracja części maszyn metodą napawania i natryskiwania cieplnego
  • Monitorowanie procesów spawalniczych
  • Kontrolę jakości połączeń spawanych i zgrzewanych w laboratorium UDT w pełnym zakresie badań nieniszczących i niszczących
  • Usługi spawania, zgrzewania i cięcia wieloma metodami metali i ich stopów
  • Kursy spawania podstawowego i ponadpodstawowego (licencja INSTYTUTU SPAWALNICTWA w GLIWICACH)