Rys historyczny

Początek istnienia obecnego Zakładu Spawalnictwa to rok 1952, kiedy to powołano najpierw Zakład, później w 1966 r. Katedrę Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. Jerzy Biskupski znany w kraju specjalista od konstrukcji spawanych oraz aut or wielu pierwszych w Polsce rozwiązań spawanych elementów maszyn. Po Jego śmierci w 1968 roku, kierownictwo Katedry objął doc. dr inż. Józef Durlik, pełniąc tę funkcję do reorganizacji Uczelni w 1970 r., kiedy to powstał Instytut Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa, a w nim Zakład Spawalnictwa. Zakładem tym kierował do 1980 r. Był on założycielem i pierwszym przewodniczącym Sekcji Spawalniczej w Częstochowie. Od 1980 r. kierownictwo Zakładu Spawalnictwa przejął doc. dr inż. Adolf Służalec, który doprowadził w 1989 roku do usamodzielnienia Zakładu. W latach 1992–1994 Zakładem Spawalnictwa kierował prof. dr hab. inż. Jan Sadowski. Od 1994 roku do 2001 pracował i kierował Zakładem Spawalnictwa prof. dr hab. inż. Roman Kensik, znany jako wybitny specjalista w zakresie urządzeń spawalniczych, prowadził przez 8 lat w  Częstochowie szereg interesujących prac badawczych, które znalazły konkretne zastosowanie w przemyśle. W 2001 roku do pracy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki powrócił jego były dziekan – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mielczarek i objął funkcję kierownika Zakładu Spawalnictwa. Przed objęciem tej funkcji pracował w Katedrze Kotłów i Termodynamiki, a później w Katedrze Pieców Przemysłowych. Od 2008 do 2015 roku kierownikiem Zakładu Spawalnictwa był dr inż. Jan Plewniak.

Od 2015 funkcję kierownika Zakładu Spawalnictwa objął dr hab. inż. Jerzy Winczek Prof. PCz.

W całej 50-letniej działalności Zakładu pracowało w nim kilkadziesiąt osób (lista pracowników). W tym czasie dyplomy z kierunków: Spawalnictwo, Technologia i urządzenia spawalnicze oraz Maszyny i  urządzenia spawalnicze otrzymało ponad 2000 magistrów inżynierów i inżynierów spawalników, z  których bardzo wielu jest znanych i cenionych zarówno w kraju jak i zagranicą.