1. Dane personalne / zajmowane stanowiska / uprawnienia
  • Krzysztof Kudła
  • Dr inż.
  • adiunkt
 2. Temat pracy Magisterskiej / przewodu doktorskiego / doktoratu / rozprawy habilitacyjnej
  •  
  •  
  •  
 3. Tematyka prowadzonych badań (BW / BS / BZ / inne)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 4. Nagrody i wyróżnienia
  •  
  •  
  •  
 5. Artykuły / wdrożenia (temat lub artykuł w formie elektronicznej)
  •  
  •  
  •  
 6. Kontakt (telefon / email / data konsultacji)
  •  
  •  
  • e-mail: kkudla@o2.pl
  • Konsultacje: wtorek 10-12, piątek 10-12
 7. Proponowane tematy prac magisterskich / doktorskich
  •  
  •  
  •  

powrót