Działalność

W ramach działalności badawczej realizowane są prace z zakresu:

  • Technologii proszkowych w spawalnictwie
  • Sterowania w urządzeniach do spawania metodą MIG/MAG
  • Badania procesu spawania impulsowego w osłonach gazowych
  • Napawania i spawania staliw i żeliw drutem proszkowym i litym
  • Pomiary energii liniowej w procesach spawania
  • Opracowania i optymalizacji technologii spawania